Uopšteno rečeno – fiskalizacija je stavljanje fiskalne kase u upotrebu.

Sprovodi se u ovlašćenom servisu u prisustvu ovlašćenog servisera i predstavnika poreske uprave.

Potrebna dokumentacija:

Rešenje iz APR-a

Lična karta

Pecat

Pečat

Proces fiskalizacije:

Traje 2-3 dana.

Nabavka fiskalne memorije

(ovaj korak se preskače ukoliko korisnik kupuje novu kasu)

Podnošenje zahteva za fiskalizaciju

(poreskoj upravi)

vršenje fiskalizacije

(uz prisustvo poreskog inspektora)

Postavljanje fiskalne plombe i zatvaranje kase

(izvršava poreski inspektor)

Unos artikala u kasu i obuka korisnika za rad sa kasom 

(unos se može obaviti ručno ili elektronskim preuzimanjem)

Sklapanje GPRS ugovora sa jednim od mobilnih provajdera

Korisnik je u obavezi da potpiše ugovor za karticu SIM koja omogućava GPRS konekciju kase i poreske uprave.

(ukoliko se radi o mobilnoj/terenskoj kasi ne skalapa se ugovor)

Ovlašćeni smo servis za fiskalizaciju kasa sa licencom proizvođača: