Ovlašćeni smo servis za prodaju i fiskalizaciju različitih fiskalnih uređaja.

Fiskalni uređaji

Osnovna namena je registrovanje prometa i dostavljanje tih podataka poreskoj upravi.

Fiskalne kase

Fiskalni uređaji kojima se instrukcije zadaju preko tastature ili bar-kod čitača, a fiskalni dokumenti se štampaju na ugrađenom štampaču.

fiskalne kase

Neke kase imaju mogućnost primanja instrukcija sa računara (režim štampača).

Fiskalni štampači

Fiskalni uređaji kojima je za rad neophodno da instrukcije dobijaju sa računara (nemaju ugrađenu tastaturu). 


Fiskalni stampac

Naš poslovni softver podržava rad sa svim fiskalnim štampačima na tržištu.

POS štampač
POS štampači

Uređaj za štampanje barkod nalepnica i etiketa u maloprodajnim objektima.

fioka za novac
Fioke za novac

Metalni sef za odlaganje novca, čekova i slipova u maloprodajnom objektu.

digitalna vaga
Digitalne vage

Uređaj za merenje težine artikla.

barkod skener
Barkod čitači

Brzo pretraživanje baze proizvoda dekodovanjem slike (bar koda) u niz brojeva. 

Program za fiskalne uređaje

Program koji omogućava vođenje lagera robe i registraciju prodaje preko fiskalnog uređaja.

Termalne rolne

Potrošački kancelarijski materijal na kom se štampa fiskalni račun.